Služby

Rýchlo, odborne a so zárukou !
Predaj, montáž, údržba a servis.

Anténna a satelitná technika :

  • Satelitné antény pre príjem satelitného signálu
  • CB antény
  • VKV antény
  • Rôzne zosilovače k anténam
  • Široký sortiment HD satelitných prijímačov (skylink)
  • Široký sortiment satelitných konvertorov a iné

Anténna a satelitná technika - ponúkame Vám

Televízne antény pre príjem DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) vonkajšie a vnútorné.

Je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Je to podobné spracovanie, ako sa používa vo výpočtovej technike, na internete, či pri CD alebo DVD nosičoch.

Aké antény použiť?

Podľa skúseností postačuje v blízkosti výkonových vysielačov (do cca 5 km) pasívna izbová anténa, zhruba do 10 km od vysielača aktívna izbová anténa (t.j. so zabudovaným predzosilňovačom), do 20 km "sito" bez predzosilňovača, do 30 km "sito" s predzosilňovačom a pre vzdialenosti väčšie ako 30 km je vhodné použiť väčší anténový systém so zosilňovačom. V oblastiach pokrytých z vykrývačov je vhodné používať vonkajšie antény (napr. „sito“), či už bez alebo s predzosilňovačom Príjmové podmienky sú však veľmi rôznorodé a závisia od profilu terénu a ďalších parametroch, takže najlepšie je prítomnosť a kvalitu signálu naozaj vyskúšať.

Je potrebné si uvedomiť, že z vonkajšej (najlepšie strešnej) antény bude signál vždy výrazne lepší a počas prechodu na digitálne vysielanie budú vysielacie siete optimalizované pre použitie práve takýchto antén (t.j. na pevný príjem). Pri použití kvalitnej smerovej antény alebo sústavy antén sa dá signál bezproblémovo prijať v extrémnom prípade až niekoľko desiatok kilometrov od vyznačenej hranice pokrytie.

Nevhodný alebo nevhodne umiestnený anténový systém, ktorý ale pre príjem analógovej televízie v horšej kvalite dostačoval, môže v niektorých prípadoch pri digitálnom príjmu spôsobovať rozpadávanie obrazu do štvorčekov...

Satelitné antény pre príjem satelitného signálu

Parabola - parabolická satelitná anténa - sa využíva na nasmerovanie plošného signálu z družice do jedného bodu a potom k jeho zvedenie do satelitného prijímače, ktorý ho prevedie na obraz a zvuk.

Odrazený prijímaný signál je smerovaný do ohniska, v ktorom je LNB konvertor. Čím je väčšia plocha paraboly, tým silnejší signál bude v ohnisku a budú prijímané aj vzdialenejšie družice so slabším signálom.

Typy paraboly:

  • stredová parabola (ohnisková) - v príjme televíznych programov menej využívané
  • offsetová parabola - ohnisko leží mimo geometrický stred, najčastejšie používané aj videnej paraboly
  • Cassegrain - používa pomocného hyperbolického zrkadla, ktoré odráža signál do stredu odrazové plochy, v ktorom sú umiestnené snímače - LNB konvertory. Používa sa v profi podmienkach...

CB antény

Vysielačky sú naším ideálnym pomocníkom na vzájomnú komunikáciu bez poplatkov. Vysielačky majú uplatnenie vo všetkých oblastiach- cestná doprava, lyžovanie, poľovníctvo, športové podujatia, montážne práce, ochrana majetku, dovolenky apod. Vysielačky bez nutnosti registrácie a poplatkov pracujú v pásme CB, PMR a LPD.

V našich predajniach nájdete širokú ponuku CB antén ...

VKV antény

VKV antény sú určené k príjmu rádiových signálov, t.j. rozhlasových staníc. K príjmu VKV sa používajú tzv. ladené dipóly. Hlavnou prednosťou je predovšetkým konštrukčná jednoduchosť a nenáročná inštalácia. Pásmo VKV - názov FM - má rozmedzie (87,5 - 108)MHz.

Viacprvkové antény VKV sú určené do oblastí so slabším rádiovým signálom, ale mali by byť nasmerované priamo k vysielaču. Viac prvkov (vodorovných tyčí) zvyšujú účinnosť príjmu. Kruhový dipól, čo je klasický dipól stočený do kruhu, má malý zisk signálu a teda nie je vhodný pre slabšie signály. Ale je všesmerový, teda nemusí byť presne nasmerovaný. Je to ideálne riešenie, pokiaľ chcete prijímať silné miestne stanice. Umiestňujú sa len vodorovne ...

Rôzne zosilovače k anténam

Zosilňovače sú určené aj pre individuálne TV rozvody . Mechanická konštrukcia ich predurčuje pre montáž do anténnych krabíc širokopásmových antén.

Ponúkame rôzne zosilovače v zaujímavých cenových reláciách ...

Široký sortiment HD satelitných prijímačov

V našich predajniach nájdete široký sortiment satelitnej techniky a príslušenstva. Ponúkame Vám výber z rôznych prijímačov:

  • HD (High Definition – vysoké rozlíšenie)

HD satelitný prijímač (reciever) otvára ponuku HD televíznych programov. HDTV satelitné prijímače sú určené divákom, ktorí si želajú najlepší obraz a zvuk na televízore s označením FULL HD, HD Ready alebo HD 1080p. HD prístroj prináša formát obrazu 16:9, ostré obrysy, sýte farby a celkovo realistickejší obraz s viackanálovým zvukom Dolby Digital...

Široký sortiment satelitných konvertorov a iné

V našich predajniach ďalej ponúkame široký sortiment konvertorov, konzol, držiakov a úchýtiek pre antény.

Súčasne realizujeme montáž, opravu, údržbu SPOLOČNÝCH TELEVÍZNYCH ANTÉN.

Prevádzame servis elektroniky a čiernej techniky.